Udalosti

Prvé dni speváckych zborov v Lipsku

Do adventných dní, ktoré sú v Lipsku (iste aj v mnohých slovenských mestách) preplnené hudobnými podujatiami - spomeňme len 31! predvedení Vianočného oratória Johanna Sebastiana Bacha - sa tohto roku pridružilo stretnutie speváckych zborov z Nemecka, Poľska a Slovenska. Hosťom bola tunajšia Schola cantorum Leipzig - dievčenský zbor žiačiek viacerých lipských škôl. Jeho vedúci Philipp Amelung, ktorý v minulosti nadviazal styky s poľským dievčenským zborom La Musica Lublin ako aj s detským zborom Septemthillis Lipany, zrealizoval v decembri krásnu myšlienku stretnutia týchto troch zborov. K nim sa pridružil dievčenský zbor z Wernigerode. Program týchto štyroch dní (11. - 14. 12.) bol doslova nabitý. Hneď v prvý deň po príchode do Lipska sa zbory stretli vo Wernigerode, kde všetky zbory vystúpili prvýkrát na spoločnom koncerte. Nasledujúce tri dni v Lipsku pozostávali zo skúšok, viacnásobných vystúpení na tradičnom vianočnom trhu, samozrejme z prehliadky mesta a jej kultúrnych zariadení a vyvrcholili spoločným - repertoárovo vianočným - koncertom všetkých štyroch zborov v Mendelssohnovej sále Nového Gewandhausu. Nemecké zbory spievali aj po poľsky a slovensky, slovenský a poľský zbor zase po nemecky. Slovenský zbor ZUŠ Lipany "Septemthillis" upútal vynikajúcou hlasovou kultúrou (hlasová výchova Katarína Cvancigerová) a nadšeným oduševneným spevom celého zboru (dirigentka Gabriela Pintérová). V rozlúčkový okrem predpoludňajšieho spievania pri evanjelickej bohoslužbe naplnili menované štyri zbory takmer do posledného miesta veľký Mikulášsky kostol, kde sa konal benefičný koncert pre vnútornú misiu. Vydarená akcia priniesla na jednej strane ohromné skúsenosti pre všetkých účinkujúcich, na druhej strane vniesla do lipského hudobného sveta čerstvý spevácky vánok. Detský zborový spev v Lipsku je totiž spojený takmer výlučne s menom chlapčenského zboru pri Tomášskom kostole - Thomanerchor.

5. február 2009

Viera Lippold
Leipzig

  
 

Novinky

September 2017

OZNAM.

Zápis do zboru bude dňa 6. septembra 2017, streda o 14:00h. v koncertnej sále.


Úvod   |   O nás   |   Ocenenia   |   Udalosti   |   Akcie   |   Fotky   |   Kontakt   |   MP3
Všetky práva vyhradené © 2019 Septemthillis